Home Úřední deska

Úřední deska

soubor.pdf

 

soubor.pdf

 

soubor.pdf

 

soubor.pdf

 

soubor.pdf

 

OBECNÍ ÚŘAD V ČANKOVICÍCH

Oznámení voličům o době a místě konání voleb

do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

ve dnech 20. a 21. října 2017

v obci ČANKOVICE

V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 a 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

i n f o r m u j i v o l i č e ,

že volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční

v pátek 20. října 2017 v době od 14:00 do 22:00 hodin

a v sobotu 21. října 2017 v době od 8:00 do 14:00 hodin.

Místem konání voleb je volební místnost v zasedací místnosti kulturního domu v Čankovicích čp. 1.

Voliči bude umožněno hlasování po prokázání jeho totožnosti a státního občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Hlasovací lístky budou voliči dodány do domácnosti (na adresu jeho trvalého pobytu) nejpozději do úterý 17. října 2017, v den voleb může volič tyto obdržet i ve volební místnosti.

Je-li volič z důvodu nepřítomnosti v místě svého trvalého pobytu vybaven voličským průkazem, může na tento hlasovat v jakémkoli stálém volebním okrsku na území České republiky, popř. v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí u příslušného zastupitelského úřadu.

V Čankovicích dne 3.10.2017

Jaroslav Adámek

starosta

 

soubor.pdf

 
Více článků...
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 Další > Konec >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL