Home Úřední deska Uřední deska Schválený rozpočet obce 2019

Obecní úřad v Čankovicích oznamuje, že na internetových stránkách obce www.cankovice.cz/finanční hospodaření/schválený rozpočet je uveřejněn schválený rozpočet obce na rok 2019. Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout na obecním úřadě.

V Čankovicích dne 10.1.2019