Home Úřední deska Uřední deska Oznámení - Finanční hospodaření/Rozpočtová opatření

Obecní úřad v Čankovicích oznamuje, že na internetových stránkách obce www.cankovice.cz v menu „Finanční hospodaření/Rozpočtová opatření“ je uveřejněno schválené rozpočtové opatření č. 5/2018. Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout na obecním úřadě.

V Čankovicích dne 10.1.2019