Home Úřední deska Uřední deska Obecně závazná vyhláška obce Čankovice č. 1/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2019

soubor.pdf