Home Úřední deska Uřední deska Stočné za rok 2018

Stočné za rok 2018

 
bude vybíráno v hotovosti na OÚ v sobotu 1.12.2018 od 9:00-10:00 hod. 500Kč / osoba.
Stočné je možné uhradit bezhotovostním převodem na účet obce č. 124695975/0300, variabilní symbol = čp.
 
Splatnost je 15.12.2018
 
V Čankovicích dne 19.11.2018