Home

Obecní úřad v Čankovicích oznamuje, že od 7.4.2018 je opět možné ukládat do speciálního kontejneru ve dvoře za obecním úřadem bioodpad rostlinného původu, a to

 každou sobotu od 15:00 hod. do 15:30 hod.

Do kontejneru je možné ukládat posekanou trávu, větve do průměru 1 cm, odpady a plevel ze zahrádek (např. větve růží do průměru 1 cm), ořezaný živý plot, listí, štěpky.

Zároveň je na tomto místě možné ukládat do speciální nádoby použité jedlé oleje, které jsou v uzavřené PET lahvi. Jiné oleje, tuky nebo maziva sem umístěny být nemohou.