Home

Každoroční svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu v roce 2018 bude uskutečněn v termínech 1. června a 7. září na obvyklých stanovištích a v obvyklou dobu.