Home

budou vybírány v hotovosti na obecním úřaděv sobotu 17. února 2018 od 9:00 hod. do 10:00 hod.

Poplatek za odpady činí 440,-- Kč na 1 poplatníka

Poplatek ze psa činí 40,-- Kč za 1 psa

Poplatky je možné převést na účet obce č. 124695975/0300, variabilní symbol=číslo popisné.

Splatnost je do 28. února 2018.