Home

Bude vybíráno v hotovosti na obecním úřadě v sobotu dne 4. listopadu 2017 od 9:00 hod. do 10:00 hod. Na 1 plátce činí 500,-- Kč. Stočné je možné uhradit bezhotovostním převodem na účet obce č. 124695975/0300, variabilní symbol = číslo popisné. Splatnost je 15.11.2017.