Home

Vodné pro Městys Chroustovice je možné uhradit v hotovosti ve čtvrtek 5. října 2017 od 17:00 hod. do 18:00 hod. na Obecním úřadě v Čankovicích.