Home Vyhlášky OZV 1/2016

Stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Čankovic.

soubor.pdf