Home

Obecní knihovna srdečně zve čtenáře i další návštěvníky – „přijďte pobejt“

Každoročně v rámci rozpočtu obce je pamatováno s částkou na nákup nových knih.
V současné době je evidováno přes 1.000 svazků obecních knih.
Půjčovní fond je pravidelně obohacován o výpůjčky knih z Městské knihovny v Chrudimi.

Půjčovní doba v knihovně

Každý čtvrtek v sudém týdnu od 16.00 do 17:00 hodin.