Home
05.12.2009 Vítání občánků v Čankovicích

16.01.2010 Sbor dobrovolných hasičů Čankovice pořádá ples na sále osvětové besedy začátek 20:00 bohatá tombola.