Home

SDH Čankovice

 

 

Historie

Tento lidumilný spolek byl prvním spolkem v obci vůbec. Byl založen v roce 1893. Sice již 10 let předtím byla obec okresním výborem vyzývána k založení hasičského sboru, ale marně. V jedné schůzi obecního zastupitelstva se vymlouvají představitelé obce, že je sbor v Hrochově Týnci, že se tomuto sboru dalo na daru 20 zlatých, že se ve zdejší obci koupila nová lejta na vodu a že Hasičů v Čankovicích není třeba.  Ale věc se nedala odkládati dlouho a tak na popud starosty Kudyny a majitele hostince Adámka byly zahájeny z jara roku 1893 přípravy k založení spolku. Záležitost byla předtím projednána v obecním zastupitelstvu a pochůzkami zjištěno, kdo by ke sboru jako činný nebo přispívající člen přistoupil. V tomtéž měsíci byl zakoupen stříkací stroj v ceně 850 zlatých. Na to pak byla starostou obce svolána na den 10. června 1893 ustavující schůze.

 

 


Členská základna

V současné době má členská základna 39 členů. Ti nejenom, že jsou připraveni zasáhnout v případě požáru v naší obci, ale také se snaží požárům aktivně předcházet tím, že v rámci pravidelných požárních kontrol upozorňují na nedostatky v domácnostech a všech budovách v obci. Členové hasičského sboru se též podílí na odstraňování přírodních katastrof ať již se jedná o čerpání studní po povodních či odstraňování následků po vichřicích.

SDH Čankovice se pravidelně účastní  hasičských soutěží v požárním sportu a to s velmi dobrými výsledky. O čemž svědčí nespočet medailí a pohárů v místní zbrojnici. Hasičský sbor rozvíjí svoji činnost v obci i na poli kulturním. Mezi nejvyhlášenější akce známé v širokém okolí patří tradiční Hasičský bál a Dětský karneval.

Členové výboru SDH Čankovice:

Starosta: ing. Schejbal Jiří
Jednatel: Dostál Miroslav
Velitel: Bureš Petr
Zástupce velitele a strojník: Staněk Vít
Pokladník: Žák Petr
Kronikář: Pravda Milan