Home
Charakteristika obce

 

Obec Čankovice se nachází v Pardubickém kraji, v okrese Chrudim, při silnici I/17 – 12 km východně od Chrudimě v nadmořské výšce 245 m.n.m. Rozloha katastrálního území činí 419 ha.

Počet obyvatel obce k 1.6.2004 bylo 319, dle údajů sčítání lidu v roce 2001 je průměrný věk 38,8; podíl žen 47,5 %; hustota osídlení 79,95 obyv./km2

Obec má vybudovanou infrastrukturu – plynofikaci, kanalizaci, čistírnu odpadních vod, vodovod, přivaděč vody ze řeky Novohradky do požárních nádrží.

V obci působí Sbor dobrovolných hasičů a Tělocvičná jednota Sokol, jejíž členové využívají ke své činnosti vlastní hřiště.

Z podnikatelských subjektů je v obci  pneuservis, 2 restaurace, zemědělské obchodní družstvo.

 

Příslušnost obce k :

Finančnímu úřadu Chrudim

Matričnímu úřadu Hrochův Týnec

Pověřenému úřadu Chrast

Pověřenému úřadu s rozšířenou působností Chrudim.